Taisyklės ir privatumo politika

Sutikdami su toliau nurodytomis sąlygomis, Jūs su UAB “Viso gero”, juridinio asmens kodas 304097277, buveinės adresas: Gedvydžių g. 33-52, Vilnius (toliau – MyHero!) sudarote abonementinę MyHero! sveikatingumo paslaugų nuotoliniu būdu teikimo sutartį:

1. Sutinku ir patvirtinu, jog man yra suprantama, kad MyHero! sveikatingumo paslaugos yra teikiamos nuotoliniu būdu interneto svetainėje www.myhero.lt, todėl esu asmeniškai atsakinga(s) už savo sveikatos būklės tinkamumą naudotis MyHero! teikiamomis sveikatingumo paslaugomis. Man yra žinoma, jog MyHero! teikia bendro, ne individualaus, pobūdžio paslaugas, kiekvienas asmuo, naudodamasis teikiamomis paslaugomis turi pats tinkamai įvertinti savo fizines galimybes ir sveikatos būklę atlikti fizinius pratimus, kurie pateikiami MyHero! nuotolinių treniruočių metu, todėl MyHero! jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma atsakinga už Jūsų sveikatą bei neturi pareigos atlyginti dėl naudojimosi MyHero! teikiamomis paslaugomis Jūsų patirtos žalos.

2. Įsigydamas abonementinį produktą sutinku su automatiškai nuskaitomu sveikatingumo paslaugų teikimo mėnesiniu abonementiniu mokesčiu, kuris automatiškai bus nuskaitomas praėjus 30 parų po anksčiau įvykusio nuskaitymo. MyHero! sveikatingumo paslaugų teikimo abonementas galioja 30 parų ir neribotą skaičių kartų yra automatiškai pratęsiamas. Atsisakyti automatiško nuskaičiavimo galima savo www.myhero.lt individualioje paskyroje.