Kokios yra sutuoktinių pareigos šeimoje?

Šeima – tai saugus prieglobstis vyrui ir moteriai. Kodėl? Nes moters protas iš prigimties yra neramus, vyro prieglobstyje ji jaučiasi globojama, saugesnė, tada jai lengviau nurimti ir skleisti moteriškumą bei šilumą. Vyrui šeimoje saugiau, nes jis turi moterį, kurią turi globoti, būti jai ištikimas, visapusiškai ją aprūpinti. Taip vyras jaučiasi atliekąs pareigą ir nenukrypsta nuo doro, moralaus kelio. 


Tačiau sukurti sveikai funkcionuojančius santykius nėra taip jau paprasta, nes turime atsižvelgti į kito žmogaus poreikius, norus, turim daryti dalykus dėl jo. O tam, turime keisti savo charakterį, išsiugdyti nuolankumo, turi atsirasti tarnystės nuotaikos, susitaikymo, kito žmogaus priėmimo. Dėl to santykiai šeimoje skatina dirbti su savimi. Vyrų ir moterų santykių specialistas, konsultantas ir lektorius Vaidas Arvasevičius pateikia keletą patarimų, kaip puoselėti harmoningus santykius.

Ir vyras, ir moteris turi vykdyti savo pareigas.

Kai kurie sako, kad vyrai ir moterys yra lygūs, gali daryti tą patį, taip pat ir siekti to paties. Tačiau vyrų ir moterų prigimtis yra skirtinga, todėl moteris turi žinoti savo pareigas, o vyras savo.  Jei moteris ima atiminėti vyro pareigas, jis degraduoja ir griauna šeimą.

Viena iš vyro pareigų – atrasti savo prigimtį, veikti išoriniame, sudėtingame ir chaotiškame pasaulyje pagal savo prigimtį, realizuoti ten savo talentus ir gebėjimus. Tuo tarpu moters pareigos susijusios su namais, ji iš tiesų yra laiminga puoselėdama, švarindama ir gražindama namus, jausmus, santykius su artimaisiais, vaikais, vyru. Vyras grįžęs namo ilsisi, o moteris išeidama turėtų pasiilsėti nuo namų.

Šeimoje turėkite vaikų ir tinkamai jais pasirūpinkite.

Vienas iš motyvų kurti šeimą – į ją kviestis vaikų. Vaikai yra tarnystės išbandymas. Kai mes jų pasikviečiame, mūsų gyvenimas pasikeičia. Vaikai negali atsirasti netyčia, jie turi ateiti į šeimą, kuri yra numačiusi, kodėl jie pas juos ateina. Mama ir tėtis turi būti pasiruošę pranešti vaikams apie šį pasaulį, kaip jis sukurtas, kas jame svarbiausia, kodėl jie čia atėjo ir ką reikia daryti.

Šeimoje praktikuokite dvasines praktikas.

Vesti šeimą dvasingumo link labiau vyro pareiga. Kad skaidrėtų sąmonė, nepamirštumėte, kad materialus pasaulis dar ne viskas, kuo turite pasirūpinti, kad yra ir subtilūs dalykai, kad turite lavinti intelektą, siekti žinių. Tobulėti ir dirbti su savimi šeimoje yra pareiga. Stiprėjanti šeima yra pati sau atrama, o stovėdama vietoje ji griūna.

Kurkite ritualus šeimoje.

Tai labiau moters sritis. Ritualai – tai bendra vakarienė už stalo, tam tikri ryto, vakaro ritualai, dienos ar savaitės aptarimai. Taip pat tai gali būti vaiko palydėjimas į mokyklą, palaiminimas. Ritualas, kad kiekvieną penktadienį vaikai ruošia vakarienę savo tėvams arba vaikai su tėčiu ruošia siurprizą mamai. Ritualai stiprina šeimą, tai ją daro unikalia ir jos nariai tai jaučia.

Harmoninguose santykiuose būtina pagarba.

Šeimoje, kurioje yra vaikų, būtinai turi būti gerbiami vyresnieji. Kiekvienas žmogus turi globoti silpnesniuosius, bendrauti su bendraminčiais ir gerbti vyresniuosius. Šeimoje tai reikia ugdyti, vaikai turi matyti, kaip jų tėvai gerbia senelius, tada vaikai mokosi gerbti savo tėvus.  Tėvai turi gerbti savo vaikus, juos globoti, taip atžalos išmoksta ateityje globoti savuosius. Taip užvedama visa pagarbos mašina.

Palaikykite namuose švarą.

Tai minčių, kalbos, maisto, gėrimų bei mechaninė namų švara. Kalbą valyti reikia ne tik nuo keiksmažodžių, bet ir nuo neiginių, t.y. turėtume linkėti ne niekada nesirgti, bet visada būti sveikiems. Maistas, kurį valgome, turi būti švarus nuo agresijos, pykčio, ruošiamas su meile, nes virėjo sąmonė persiduoda į maistą ir keliauja pas valgytojus. Šeimos santykiams labai kenkia alkoholinių gėrimų vartojimas. Iš vyrų jis atima valią, griauna charakterį, o iš moterų – grožį, skaistumą ir švarą. Namuose turi būti švarios grindys, sienos, drabužiai, žmonės išsimaudę.

Šeimoje turi būti rūpinamasi sveikata.

Turėtumėte pasirūpinti, kad šeimos nariai mankštintųsi, sportuotų, atliktų kvėpavimo pratimus. Turėtumėte atkreipti dėmesį, kad maistas, kurį valgote būtų ne tik be pykčio ir prievartos, bet ir gydantis, t.y. tinkantis jį valgančiam asmeniui. Net vegetarinis, suderintas maistas, konkretūs produktai tinka ne kiekvienam žmogui. Kiekvienam sveikas maistas yra vis kitoks, todėl turėtumėte rūpintis, kad šeimos nariai valgytų maistą, kuris jų nesargdintų, o palaikytų sveikatą.

Šeimoje turėtumėte kalbėtis ir kurti saugią emocinę aplinką.

Turėtumėte laikytis hierarchijos – tėtis yra šeimos galva, jis turi priimti moters emocijas, globoti ją, sukurti saugią aplinką, kad ji, kaip mama, galėtų sukurti saugią aplinką vaikams. Ir tėtis, ir mama turi sukurti saugią aplinką vaikams augti, priimti jų prigimtį, charakterį, temperamentą tokį, koks jis yra. Tėvai turėtų tiesiog perduodami jiems vertybes, o ne slopinti jų prigimtį.

Vyrai turėtų mokytis apie moteris, o moterys – apie vyrus.

Vyras turi žinoti apie moterį, jos psichiką, psichologiją, suprasti, kodėl ji elgiasi vienaip ar kitaip, kaip ji jaučiasi, mąsto, kokie jos moteriški siekiai, kaip ji reiškia emocijas, kad jis galėtų jas priimti. To paties moteris turi mokytis apie vyrą.

Išsikelkite šeimoje aukštesnę asmenybę ar Dievą, o ne garbinkite vienas kitą.

Šeimoje turi egzistuoti aukštesnė jėga, tai gali būti Dievas. Kažkas aukščiau vyro ir žmonos, į ką šeima galėtų medituoti. Vyras neturėtų medituoti į moterį, kaip į galutinį savo tikslą, nes tai nėra deivė. Kaip ir moteris neturi tikėtis, kad tik vyras gali ją padaryti laiminga.

Sabina Dabužinskaitė

Kategorija SANTYKIAI

Esame MyHero! komanda ir auginame sporto ir sveikos gyvensenos judėjimą. Turime tikslą – sveikatinti tautą ir parodyti jog dideli dalykai prasideda nuo mažų žingsnių.